DLAJNOSTNAHARAKTERISTIKA.SPETSIALIZIRANAINFORMATSIA.BG

Специална цена в следващите 24 часа!

Възползвайте се от този изключително ефективен инструмент, който ще Ви помогне да постигнете своите бизнес цели!

Вземете го сега, обновен с още 15 нови длъжностни характеристики!


Над 100 Модела на длъжностни характеристики
УПРАВЛЕНИЕ
Генерален Директор
Търговски директор
Изпълнителен Директор
Мениджър, качеството
Мениджър, проекти
Мениджър, логистика
Мениджър, покупки

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Мениджър Човешки ресурси
Ръководирел Човешки ресурси
Специалист, обучение и развитие
Анализатор
Инспектор
Експерт, обучение и квалификация
Експерт, управление на Човешките ресурси
Организатор обучение

ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ
Главен Счетоводител
Финансов Мениджър
Финансов Анализатор
Икономически съветник
Данъчен Инспектор
Одитор
Касиер
Специалист, банка
Инспектор, банка

МАРКЕТИНГ
Маркетинг Мениджър
Бранд мениджър
Експерт, бизнес развитие
Експерт Маркетинг
Мърчандайзер

ПРОДАЖБИ
Управител, Продажби и маркетинг
Регионален мениджър
Търговски представител
Специалист, продажби

ИТ
ИТ Мениджър
Ръководител на ИТ проекти
Мрежови Администратор
Техник, компютърни системи
Администратор, база данни
Програмист

ПРАВЕН ОТДЕЛ
Ръководител на правната служба
Правен Съветник

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Мениджър Връзки с обществеността
Експерт, Връзки с обществеността
Експерт, комуникации
Аналитик, компютърни комуникации

АДМИНИСТРАЦИЯ
Секретар
Охранител
Иконом

ПРОИЗВОДСТВО
Мениджър Производство
Ръководител, Техническа Поддръжки
Координатор, Производство
Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост
Статистик
Организатор, Производство
Механик
Началник, цех
Машинен оператор, бутилиране
Машинен оператор, пивоварство
Електротехник
Работник, производство на мелничарски и нишестени продукти

ИЗДАТЕЛСТВО – ПЕЧАТНИЦА
Редакционен Директор
Експерт, предпечатна подготовка
Главен Редактор
Коректор
Печатар
Книговезец
Главен технически сътрудник

СТРОИТЕЛСТВО
Инженер-проектант
Главен инженер, Строителство
Кранист
Технически ръководител, Строителство
Машинист, булдозер

ТУРИЗЪМ / УСЛУГИ
Управител, Хотел
Управител, къмпинг
Рецепционист
Камериер/ка
Управител на Туристическа агенция
Екскурзовод

ОБРАЗОВАНИЕ / НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Учител
Библиотекар
Социолог
Геолог

СОЦИАЛНИ
Психолог
Социален Работник

УСЛУГИ ЗА ХРАНЕНЕТО
Управител на Ресторант
Главен Готвач
Сервитьор
Барман

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Агент по недвижими имоти
Оценител, недвижимо имущество

ТРАНСПОРТ
Ръководител, транспорт
Шофьор

РАЗНИ
Координатор по безопасност и здраве
Ръководител на аптека
Помощник-фармацевт
Медицинска сестра
Одитор за качеството
Вътрешен одитор
Пощальон
Оператор, топлоелектроцентрала
Оператор на компресор

НОВО от 2015:

Общ работник
Аниматор
Общ работник, строителство
Работник кухня
Готвач
Механик
Механик МПС
Работник Изолация
Шивач
Стоматолог
Преводач
Регионален Мениджър
Брокер недвижими имоти
Ревизор
Специалист Качество

Уважаеми Мениджър Човешки Ресурси,

Какво е длъжностна характеристика?

Длъжностната характеристика е документ, който определя задълженията и отговорностите на заемащият длъжността, условията на труд, стандарти на изпълнение, какво възнаграждение е редно да получи.
Длъжностната характеристика е документ, в който се описва длъжността в рамките на една организация, ролята на заемащия длъжността и професионалните отношения, които трябва да има с другите служители за постигането на конкретните цели тази длъжност.
Длъжностна характеристика е един от документите, въз основа на който се прави назначаването и се определя заплащането на труда в дадената фирма.
Длъжностна характеристика е документ приет и подписан от служителя при назначаването му.

Да, искам да получа
Длъжностни характеристики!Кой е верният отговор?


ВСИЧКИ - Длъжностната характеристика съдържа в себе си всички от горепосочените определения.

Както знаете, длъжностната характеристика е задължителен документ, приложение към индивидуалния трудов договор... За контролните органи от Инспекцията по труда, един от първите документи за проверка е съществуването на длъжностна характеристика за всеки един от служителите на компанията ви.

Ние знаем, че изготвянето на длъжностните характеристики е една от най-трудните и най-изтощителни дейности. Ако са правилно разработени, например ако описват длъжността по начина, който е необходим за вашата фирма и в същото време се спазват основните изисквания за дадената позиция, длъжностната характеристика може да бъде изключително полезна при назначаване, оценяване, мотивация и кариерно развитие на служителите.

Колко пъти ви се е случвало да губите време и енергия в събиране на информация от поне няколко източника? И дори тогава не можете да бъдете 100% сигурни, че длъжностните характеристики, които сте подготвили, са правилни и пълни.

Сега можете да имате под ръка всяка длъжностна характеристика необходима за вашата компания..защо съществува Сборник Длъжностни Характеристики: модели на длъжностни характеристики перфектно подготвени за различните функции и сектори – от длъжностна характеристика за главен изпълнителен директор до длъжностна характеристика на мрежов администратор, продавач или електротехник!

Да, искам да получа
Длъжностни характеристики!


Длъжностна характеристика:

е в помощ при съставянето на обява за работа. Каквато и да е форма на обява ( във вестник, онлайн, при агенция за набиране на персонал), съдържанието трябва да включва аспекти на задачите, отговорностите и изискванията за служителя, който ще заема дадената длъжност;
е от съществено значение при организирането на отдели в структурата на вашата компания. С нея всеки отдел и организация на фирмата може да бъде структурирана.

ще ви помогне да определите нива в йерархията на компанията, което прави възможно създаването на адекватна система за трудово възнаграждение
е отправна точка за оценка на ефективността
е важен инструмент за поемане на отговорност от служителите: служителят е ясно информиран относно задачите, целите и отговорностите, които има работата си.

Така чедлъжностната характеристика е документ приет и подписан от служителя при назначаването му и е приложение към индивидуалния трудов договор.

Да, искам да получа
Длъжностни характеристики!Избегне плащането на глоба в размер от 10 000 до 15 000 лв.


Тази глоба се прилага, ако записаната професия в длъжностна характеристика не съществува в НКПД. Така нещата се усложняват: не само че трябва да иматедлъжностна характеристика за всяка позиция във фирмата Ви, но тази документация трябва да бъде и добре изготвена!

Проблемът е, че е много трудно да се намери добре изготвена длъжностна характеристика. Няма един-единствен източник или точен модел на конкретна длъжностна характеристика, което води до голямо объркване на името на длъжността, съдържанието и т.н. Често се комбинират няколко варианта и модела в едно. Това може да бъде много опасно за вашия бизнес! Защо да рискувате?

Ние предлагаме над 100 модела, готови длъжностни характеристики в писмен вид, които са групирани в изключителна работа: Сборник длъжностни характеристики

Какво отличава тази работа от други произведения на пазара?

Това е практически инструмент полезен както за специалисти, така и за тези без специално обучение в тази област.
Съдържа модели на длъжностни характеристики в различни области на пазара на труда.
Съществува взаимна връзка между НКПД и имената, използвани все по-често във фирмите (особено мултинационалните), които не са в НКПД.
Работата е писана от специалисти в сферата на човешките ресурси.

Само в следващите 24 часа ще имате на разположение над 100 длъжностни характеристики на преференциалната цена от 35,70 лв. с ДДС вместо 40 лв и с БЕЗПЛАТНА доставка!

Да, искам да получа
Длъжностни характеристики!Че има разлики, които могат да възникнат в съдържанието на длъжностните характеристики в зависимост от големината на компанията и нейната работа?


Например:

Длъжностна характеристика на Анализатор Човешки Ресурси за малка или средна фирма - има един, (най-много двама души), занимаващ се с човешки ресурси - този специалист ще изпълни почти всички дейности, свързани с човешките ресурси (набиране, подбор, оценка на персонала, мотивация, кариерно развитие).

Напълно различно е съдържанието на длъжностната характеристика за специалист, който работи в голяма или мултинационална компания където има специализиран отдел "Човешки ресурси", в рамките на който всеки служител изпълнява различни дейности: специалист по човешки ресурси за набиране и подбор на персонал, ще имат напълно различна длъжностна характеристика отколкото човек който извършва оценката на служителите, обучение и т.н.


Кога трябва да се изготви длъжностна характеристика?

Във Вашата компания може бъде нужно да се разработи длъжностна характеристика, когато:

 • Задачите в работата се увеличават;
 • по различни причини, вашата фирма е в преструктуриране (например, сферата на дейност изисква технологични промени, които от своя страна изискват нови умения от тези, които ще използват новото оборудване, или компания се разраства, някои работни места изчезват и се появяват нови).
 • настъпват големи промени в сферата на дейност на организацията / институцията / фирмата.


Какво е проектиране на работа?

Проектиране на работа е процес, чрез който се установява:

 • общата цел и целите на дадено работно място
 • задължения, правомощия и отговорности, при назначаване на определена работа
 • работни методи и процедури за провеждане на работни задължения
 • отношения, които би трябвало да съществуват между работници и началници, подчинени и колеги
 • условия на труд
 • умения и ниво на образование / квалификация
 • ползи / изгоди, които се дължат титуляра на този пост.


Сборник длъжностни характеристики отговори на всички въпроси, отнасящи се за длъжностни характеристики.
101 модела професионално покритие на всички точки, които трябва да бъдат включени в този документ:

Клас по НКПД;
Код по НКПД;
Основни длъжностни задължения;
Oсновни отговорности, присъщи за длъжността;
Oрганизационни връзки и взаимоотношения;
Необходима компетентност за изпълнение на длъжността;
Изисквания за заемане на длъжността.


Можете и сами да се убедите, черазработването на длъжностната характеристика е много сложен процес. За упражнение се опитайте да напишете една длъжностна характеристика, за която и да е позиция във вашата компания.

След това помислете, че трябва да направите това още 10, 20, 50 пъти, според общия брой на длъжностите във фирмата ви. Не би ли било по-добре ВСИЧКИ да имат готови длъжностни характеристики в писмен вид?

Сборник длъжностни характеристикиви предлага всичко.


В четири стъпки имате на бюрото си длъжностна характеристика за всеки служител във вашата компания!


Търсите модел на длъжностна характеристика за инженер? Нищо по-лесно.

Поставете диска в компютъра и:

Стъпка 1. Изберете "Производство” (101 модела на длъжностни характеристики е организирана по сфери на дейност).
Стъпка 2. Изберете файла намодела на длъжностна характеристика "инженер".

Изтегляне на длъжностната характеристика в Word формат (може да се редактира) като щракнете върху "Кликнете тук".
Така се отваря празен модел на длъжностна характеристика. За всеки модел имате и коментари.

Стъпка 3. Прочетете коментарите, адаптирани в зависимост от конкретната длъжностна характеристика на вашата компания
Стъпка 4. Принтирайте длъжностната характеристика. ГОТОВО!Вземете своя Сборник с длъжностни характеристики - 116 длъжностни характеристики само за 35,70 лв. с ДДС вместо за 40.00 лв. и с БЕЗПЛАТНА доставка!


Не рискувате абсолютно нищо!

Пълна гаранция при закупуването на CD-то!

За да имате продукта трябва само да попълните Вашите данни във формуляра за поръчка по-долу, а на следващата страница (след като натиснете бутона "Да, искам да поръчам"), да ни предоставите необходимите данни, за да можем да Ви изпратим CD-то и да Ви издадем данъчна фактура. В срок до 3 дни ще получите продукта по куриер.

Освен това, ползвате пълнаГАРАНЦИЯ за срок от 30 дни! При най-малкото недоволство свързано със съдържанието на CD-то, можете да ни го върнете в неповредена опаковка на адрес: бул. Славянски 24, ет.1, офис 5, гр. Шумен в срок до 30 дни. Ще си получите обратно цялата заплатена сума, без никакъв въпрос от наша страна.

Препоръчваме Ви още:


Как се използва всяко CD:

 1. Поставете CD-то в компютъра, в CD-ROM
 2. Отворете диска и натиснете върху файла "Setup"
 3. След като натиснете "Setup", следвайте инструкциите
 4. Когато инсталирането е готово, натиснете "Finish"
 5. Появява се прозорец, в който да попълните код за активация
 6. Можете да получите до 3 кода за активация

Форма за поръчка

Поставете отметка на желаните продукти:


Сборник длъжностни характеристики - цена с ДДС 35.70 лева

Наръчник за упраление на персонала - цена с ДДС 28.80 лева

Формуляри за оценка на служителите за всеки работодател - цена с ДДС 29.40 лева

Модели на търговски договори - цена с ДДС 27.00 лева


Попълнете:

Фамилно име*

Собствено име*

Телефон  

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
E-mail*


Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на ЗЗЛД. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данните в този талон. Информационна бележка!

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!


powered by
Fokus Digital Services
РС Издателство и бизнес консултации гр. Шумен, бул. Славянски 24, ет. 1, офис 5
Мобилни тел.: 0877 954 760 ; 0889 333 639
E-mail: info@biznesidei.bg